Home » News☆Blog » PET flessen-duurzaamheid!

PET flessen-duurzaamheid!

Published on 18 February 2020 at 21:29

Duurzaamheid en polyester stof?

 

Duurzaamheid - recycled plastic.

Stof gemaakt van gerecycled PET flessen.

SYTB gebruikt een jersey stof die gemaakt is van gerecycled polyester namelijk PET flessen. Dus de limonadeflesjes uit de supermarkt.
Deze duurzame stof valt heel soepel en kreukt niet en kan zo vanuit de koffer gedragen worden.

De textielindustrie maakt op grote schaal gebruik van oude plastic flessen, door van het plastic textiel te maken.
De meeste plastic flessen bestaan uit polyethyleentereftalaat, afgekort PET, dat heel eenvoudig kan worden omgezet in polyester.

Kleding van gerecycled plastic is beter voor het milieu, want gewoonlijk worden kunststoffen van petroleum uit olie gemaakt...door voor kleding van gerecyclede pet flessen te kiezen draag je bij aan de innovatie van dit materiaal.
Wat wel raadaam is je kleding in deze speciale zak voor in de wasmachine te wassen zodat er geen micro vezels in het water terecht kunnen komen.
Was al je synthetische kledingstukken in een speciale waszak: de Guppyfriend ○ Met de GuppyFriend waszak vang je plastic en nylon microvezels op die vrijkomen tijdens het wassen van kleding. ☆99 procent van de losgekomen plasticvezels wordt zo opgevangen voordat ze via het riool en waterzuivering kunnen ontsnappen naar zee.

(Let op! -een waszak die de microvezels vast houdt en dat doen niet alle waszakken!)

Via deze link kun je de waszak kopen (je kan ook googlen,genoeg info te vinden.)

https://www.greenjump.nl/Product/Huis/Wasmiddel/Waszak-tegen-microplastic-en-microafval-Guppyfriend

Een mooie manier om een steentje van duurzaamheid bij te dragen aan de toekomst van onze planeet!

Sustainability - recycled plastic.

Fabric made from recycled PET bottles.

SYTB uses a jersey fabric made from recycled polyester namely PET bottles. So the lemonade bottles from the supermarket.
This durable fabric is very flexible and does not crease and can therefore be worn from the suitcase.

The textile industry uses old plastic bottles on a large scale by making plastic textiles.
Most plastic bottles consist of polyethylene terephthalate, abbreviated PET, which can be easily converted into polyester.

Clothing made from recycled plastic is better for the environment, because plastics are usually made from petroleum from oil ... by choosing clothes from recycled pet bottles you contribute to the innovation of this material.
What is advisable is to wash your clothes in this special washing machine bag so that no micro fibers can get into the water.

Wash all your synthetic clothing in a special laundry bag: the Guppyfriend ○ With the GuppyFriend laundry bag you catch plastic and nylon microfibers that are released during washing of clothes. ☆ 99 percent of the plastic fibers released are collected in this way before they can escape to the sea via the sewer and water purification system.

(Note! - a laundry bag that holds the microfibers and not all laundry bags do that!)

You can buy the laundry bag via this link (you can also google, find enough info.)

https://www.greenjump.nl/Product/Huis/Washing agent/Lashing bag- against-microplastic-and-microafval-Guppyfriend

A great way to contribute a bit of sustainability to the future of our planet!


«   »