Home » Contact » Copyrights

Copyrights

Persoonlijkheidsrechten
Beeldend kunstenaars hebben, net als alle andere makers, zogenaamde persoonlijkheidsrechten. Deze rechten behoudt de kunstenaar zelfs als zij haar exploitatierechten aan een ander heeft overgedragen. Een kunstwerk mag niet zomaar veranderd worden en de kunstenaar heeft in beginsel het recht zich te verzetten tegen aantasting of verminking van haar werk.

Verkoop
Een beeldend kunstenaar die haar werk verkoopt behoudt gewoon haar auteursrechten op dat werk. De koper - en nieuwe eigenaar - van het kunstwerk heeft uw voorafgaande toestemming nodig voor al het andere dan het kunstwerk simpelweg in haar huis of kantoor plaatsen. De koper/eigenaar mag het kunstwerk bijvoorbeeld alleen in het jaarverslag van haar bedrijf afbeelden als zij daarvoor uw toestemming heeft verkregen.
De kunstenaar kan met de koper van haar werk overeenkomen dat zij het auteursrecht op het werk (geheel of gedeeltelijk) schriftelijk overdraagt aan de koper. Zij kan daar (financiële) voorwaarden aan verbinden. Wanneer zij het auteursrecht op haar werk overdraagt, dan wordt de koper de nieuwe auteursrechthebbende en verliest de kunstenaar zelf de exploitatierechten met betrekking tot dat werk. Ook is het mogelijk om een licentie overeen te komen met de koper. In dat geval behoudt de kunstenaar zelf het auteursrecht en verschaft zij de koper een gebruiksrecht.

Volgrecht
Sinds 1 april 2006 is in Nederland het volgrecht van kracht. Volgrecht is het recht van de maker van een origineel kunstwerk om een klein percentage van de verkoopprijs te ontvangen bij doorverkoop van zijn werk via de professionele kunsthandel. Dit recht geldt ook in veel andere Europese landen.