Home » ABOUT » Blog » Art-galerie

Galerie/the story behind SYTB☆Art-dress...


SYTB☆"Daisy Beauty!"


SYTB☆"Divided Beauty!"


SYTB☆"Water Beauty!"


SYTB☆"Just Beauty!"

"Just Beauty!"

“Toen ik me zo alleen voelde,vroeg ik me geregeld af wat de beste optie was. Ik ben er nog niet uit, maar heb daardoor wel dit schilderij gemaakt. Een open gezicht dat moedig de wereld inkijkt en denkt, we zien wel wat de toekomst brengt. Het schilderij luchtte me op.”

 

 


SYTB☆"Lyric Beauty!"


SYTB☆"Pussy Beauty!"

"Deze poes die ik in een opwelling binnen korte tijd op het doek zette heeft heel veel in zich. Een poes betekent voor mij aandacht, maar ook begrip en liefde. Nadat ik haar had geschilderd vroeg ik me af wat het logische vervolg is van liefde en begrip. Hoort daar lust bij? Of juist helemaal niet? Horen lust en liefde wel bij elkaar?”

 

Pussy Beauty!

“This cat that I put on the canvas in a whirl in a short time has a lot to it. For me, a cat means attention, but also understanding and love. After I had painted her I wondered what the logical continuation of love and understanding was. Does lust belong to that? Or not at all? Do lust and love belong together? "

Jeannette


SYTB☆"Hungry Beauty!"

Hungry Beauty!

“Het is niet eenvoudig om in een relatie altijd de waarheid tegen elkaar te zeggen. Ook ik vind dat moeilijk. En soms weet je even niet meer wat de waarheid eigenlijk is. Met het maken van dit schilderij stond er opeens een roos op het doek die in haar geopende mond zit. Zo werkt dat ook bij mij. Ik kan de waarheid niet voor me houden, het ploept er soms spontaan uit.”

 

Hungry Beauty!

“It's not easy to always tell the truth to each other in a relationship. I also find that difficult. And sometimes you just don't know what the truth really is anymore. With the making of this painting a rose suddenly appeared on the canvas that is in her open mouth. That's how it works for me too. I can't keep the truth to myself, it sometimes spontaneously pops out. ”

 

Jeannette


SYTB☆"Eye am Beauty!"